Ensco får bankstøtte til gigantoppkjøp

Bankene stiller opp for Ensco i forbindelse med den planlagte fusjonen med Atwood Oceanics. Snart skal aksjonærene si sin mening og ikke alle synes en sammenslåing er en god idé. 

rigg
Børs

Det nærmer seg en endelig avgjørelse i forbindelse med britiske Enscos oppkjøp av den amerikanske konkurrenten Atwood Oceanics.5.oktober skal aksjonærene i de respektive riggselskapene stemme over forslaget, og dersom det blir godkjent, har Enscos bankforbindelser forpliktet seg til å forlenge forfallsdatoen på selskapets rullerende kredittfasilitet med to år til september 2022, ifølge en melding fra selskapet.Hvis forlengelsen går i boks vil det sikre tilgjengelige midler under fasiliteten på 1,2 milliarder dollar fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022, tilsvarende en økning på 1,1 milliarder dollar fra den nåværende fasiliteten.Forlengelsen som vil gi Ensco en lånekapasitet på 2,0 milliarder dollar gjennom 30. september 2019, mot 2,25 milliarder dollar under de nåværende betingelsene, vil medføre ytterligere garantier fra noen Ensco-enheter, samt visse restriksjoner på ikke-operasjonelle aktiviteter, opplyses det.Finansdirektør Jon Baksht i Ensco understreker at det ikke vil være noen betingelser basert på kontantstrømmen fra driften og at selskapet opprettholder fleksibiliteten til å kunne hente mer kapital gjennom sikret gjeld og salg av eiendeler dersom de ønsker det.- Vi er fornøyde med støtten fra bankene våre og deres anerkjennelse av den styrkede posisjonen Ensco-flåten vil ha etter oppkjøpet av Atwood. Med den foreslåtte forlengelsen av våre revolverforpliktelser til 2022, forbedrer vi proformaselskapets økonomiske fleksibilitet ytterligere gjennom større tilgang til likviditet utover 2019, sier toppsjef i Ensco, Carl Trowell.- Vi vil fortsette å være et av selskapene med sterkest likviditet i offshore riggsektoren, noe som gir oss et konkurransefortrinn fremover når vi fortsetter som et sammenslått selskap, legger han til.Avtalen med bankene er ikke bindende, og kommer an på utfallet av fusjonen med Atwood.Møter motbørTransaksjonen ble annonsert i mai, og både styret og ledelsen i begge selskapene har anbefalt aksjonærene å stemme for fusjonen. Alle aksjonærene er imidlertid ikke like fornøyde med den annonserte fusjonen.I et åpent brev sendt ut i starten av august, mante forvalteren, Arrowgrass Capital Partners, sine medaksjonærer i Ensco til å stemme ned fusjonen.- Vi tror på det sterkeste at Enscos foreslåtte oppkjøp av Atwood ikke er i beste interesse for Enscos aksjonærer på grunn av dets høye kostnader, dårlige timing og overdrevne risiko, het det i brevet fra forvalteren.Fondsforvalteren skrev videre at det foreslåtte oppkjøpet representerer et betydelig avvik fra Enscos lange historie med forsiktighet og gode dømmekraft. - Vi er skuffet over å bevitne at årevis med konsistent hardt arbeid og disiplin bli truet av denne ukloke transaksjonen.Arrowgrass poengterte at de tror konsolidering i riggbransjen gir mening, men at det da må skje under rette omstendigheter, samt gi mening og skape verdi, noe som ikke er tilfelle med denne transaksjonen, ifølge forvalteren.UenigEnsco er helt uenig i synet til forvalteren, og i et brev til aksjonærene sendt ut mandag denne uken, oppfordres det på aller sterkeste til å stemme for transaksjonen.- Maksimer verdien av investeringen din ved å stemme for transaksjonen i dag, står det skrevet med store bokstaver i brevet.- Ensco ønsker å befeste sin status som et tier 1-riggselskap og trenger Atwoods høykvalitetseiendeler for å gjøre det, heter det videre.Ensco peker på at riggmarkedet er ved et punkt som indikerer at tiden er inne for Atwood-transaksjonen og at det gjennom oppkjøpet får seks flyterigger til omtrent 222 millioner dollar stykket, noe som er godt under nybyggingskost på om lag 650 millioner dollar. I tillegg kommer fem jack up-rigger.Logisk deal- Vi ser på dette som en logisk deal, siden begge selskapene er høykvalitets riggeiere med kompatible riggflåter og operasjoner. Atwoods rigger øker Enscos flåte til en pris som gir mening i dagens marked, skrev partner David Carter Shinn i riggmeglerhuset Bassøe Offshore i en oppdatering da oppkjøpet først ble annonsert.- Atwood fikk en god pris for riggene sine for sine aksjonærer, basert på dagens labre marked, mens Ensco fant en konsolideringsmulighet til den riktige prisen, la han til.Aksjonærene i Atwood mottar 1,60 Ensco-aksje for hver Atwood-aksje de innehar, noe som priser Atwood til 756 millioner dollar med dagens Ensco-kurs. Atwood verdsettes til sammenligning til 741 millioner dollar i New York fredag.Da budet ble lagt inn i mai var imidlertid aksjekursen til Ensco høyere, noe som priset Atwood til rundt 860 millioner dollar.Les også:  Kontraktsforlengelse for Atwood-rigg på høyere raterFavorittEnsco er forøvrig en av riggfavorittene til analytiker Janne Kverneland i Nordea Markets.I en fersk rapport får Ensco en kjøpsanbefaling med et kursmål på åtte kroner.Ensco ble sist omsatt for 5,87 dollar pr aksje. Kursmålet til Kverneland tilsvarer dermed en potensiell oppside på hele 36 prosent. Les også:  Riggsektorens heteste oppkjøpskandidater

riggselskaper
oppkjøp
ensco
atwood oceanics
riggmarked
david carter shinn
bassoe offshore
fusjon
forvalter
generalforsamling