Evry-anke avslått

Vurderer å anke på nytt.

I november 2016 ble Evry tildelt en mangeårig kontrakt av Stockholm by etter en omfattende anbudsprosess der Evry skal ha kommet best ut, både når det gjaldt kvalitet og pris.Én av konkurrentene protesterte imidlertid på kontraktstildelingen og hevdet at det var skjedd formelle regelbrudd, noe som ble tatt til følge av forvaltningsdomstolen.Både Evry og Stockholm by anket denne beslutningen.Onsdag kan imidlertid Evry melde at anken har blitt avslått.Selskapet skriver i meldingen at de nå vil gjennomgå beslutningen og vurdere om selskapet skal anke til den høyeste forvaltningsdomstolen. Det har de tre uker på seg til å gjøre før kjennelsen fra forvaltningsdomstolen blir gjeldende.Evry opplyser at beslutningen ikke vil få noen finansiell effekt på noen selskapets tidligere annonserte mål.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også