Ferske og endelige tall fra USA viser at ordreinngangen for varige goder falt med 6,8 prosent i juli. Det var i tråd med de foreløpige tallene.Samtidig viste tall industriordrene et fall på 3,3 prosent i juli, som var som ventet.