Hemen Holding har kjøpt 10,8 millioner dollar i et konvertibelt obligasjonslån utstedt av Golden Ocean Group, hvor Fredriksen-gruppen er største aksjonær,Obligasjonene ble kjøpt til kurs 95, og kan konverteres til 122.518 aksjer.Innløsningskurs på obligasjonene ved konvertering til aksjer er 88,15 dollar.Etter kjøpet har Hemen 124,4 millioner dollar av obligasjonslånet, som totalt er på 200 millioner dollar. Hemens totale beholdning kan konverteres til 1.411.230 Golden Ocean-aksjer, tilsvarende rundt 1,1 prosent av selskapet.