Oslo Børs (OBX Indeksen) hadde en god måned i august med en kursoppgang på 1,45 prosent. I samme periode falt Sissener Canopus 0,65 prosentFondet har en aksjevekt inn i september på ca. 60 prosent, som er 10 prosent lavere enn forrige måned.Gjennom derivater på OBX, Eurostoxx, og solgte futures på S&P500, har Sissener kjøpt nedsidebeskyttelse på deler av porteføljen.De største positive bidragsyterne i august var Songa Offshore, Apple, Lukoil, Songa Bulk og Kion Group.Blant negative bidragsytere finner vi PGS, Tesla, Transocean og Danske bank.
Sisseners største aksjeposter:
  1. Storebrand: 8,83 prosent
  2. Royal Dutch Shell: 8,17 prosent
  3. Songa Offshore: 6,36 prosent
  4. Kion Group: 4,63 prosent
  5. Prudential: 4,59 prosent