Ifølge Finansavisen skulle Fredriksen-selskapet Geveran Trading skyte inn mer egenkapital, parallelt med at det ville bli reist 100 millioner dollar i en privat plassering i markedet. Emisjonsplanene avvises kategorisk av rederiet, som i løpet av første halvår hentet 225 millioner dollar gjennom to private plasseringer.Samtidig har Fredriksen og hans gassjef Jonathan Cook bestilt fire nybygg på Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering i Sør-Korea. De kommer i tillegg til to LNG-tankere som allerede var i ordre på Samsung-verftet og som ferdigstilles i andre og tredje kvartal neste år. Totalprisen for de to siste skipene som ble kontrahert er tidligere oppgitt til 180 millioner dollar pr. stykk.Foruten konvensjonell gassfrakt arbeider Flex LNG med prosjekter rettet inn mot flytende lagring og regassifisering, det såkalte FSRU-markedet. Både Höegh LNG og Golar LNG har hatt stor suksess med å leie ut slike terminaler på lange kontrakter.På Oslo Børs verdsettes Flex LNG til vel 3,5 milliarder kroner basert på siste omsetningskurs i aksjen, 9,60 kroner. På det høyeste i år ble aksjen handlet for 14,40 kroner.For å komme seg raskt inn i markedet og bygge opp kunderelasjoner har FLEX LNG-sjefen Jonathan Cook og skipsreder John Fredriksen leid inn fire LNG-tankere for perioder på 180 dager. Etter å ha tapt endel på denne virksomheten, er det besluttet å tilbakelevere to av de fire skipene, mens to beholdes i en ny 180-dagersperiode. Begge disse er sluttet videre på kontrakter for mesteparten av leietiden og ventes ifølge FLEX LNG å gi et positivt resultatbidrag.Etter de to kapitalutvidelsene tidligere i år har Fredriksens eierandel i rederiet sunket til knappe 52 prosent, noe som bidrar til økt likviditet i aksjen. Ved årsskiftet satt Fredriksens selskap Geveran Trading med over 80 prosent av aksjene.Kapitalutvidelsen i vinter ble gjort til kurs 11,50 kroner, mens tegningskursen i våres ble satt til 12 kroner.