I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Lerøy Seafood Group og DNB mens NRC Group får en salgsanbefaling.- Lerøy Seafood Group har vist en positiv utvikling de siste månedene. Aksjen har brutt opp gjennom taket i en stigende trendkanal og en videre oppgang med en sterkere stigningstakt indikeres. Aksjen ligger i all-time high, noe som gjør at det ikke ligger noen motstand over dagens nivå. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved 47,70 kroner på mellomlang sikt. Positiv volumutvikling styrker aksjen på kort sikt og indikerer en økende kjøpsinteresse blant investorer. Det er ikke meldt om innsidetransaksjoner det siste året. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- DNB har vist en positiv utvikling det siste året. Aksjen ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre oppgang innenfor trenden indikeres. Kursen tester støttenivået ved 148 kroner, noe som bør gi en reaksjon opp. Bryter derimot kursen ned gjennom dette nivået anses det som et negativt signal. Positiv volumbalanse med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Dette bekrefter trendretningen og styrker totalvurderingen. Innsidevurderingen er svakt negativ etter et innsidesalg i begynnelsen av mai, men dette vektlegges lite. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.Nervøse investorer?- NRC Group ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt og en videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen nærmer seg støttenivået ved 52,30 kroner, og eventuelle brudd ned gjennom dette nivået vil utløse et salgssignal. Ved reaksjoner opp har aksjen motstand rundt 60 kroner. Negativ volumbalanse viser at aksjen faller på høyt volum, mens den reagerer opp på lavt volum. Dette indikerer at investorene er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser. Innsidevurderingen er positiv etter to kjøp og ett salg blant nøkkelpersoner i forrige uke, men dette er ikke nok til å endre totalvurderingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.