Questerre Energy er dagens case hos Christiania Securities. Aksjen er inne i porteføljen Christiania Norge Aggressiv, der meglerhuset plukker de aksjene som ser teknisk sterkest ut blant aksjene på Oslo Børs med mer enn 2 millioner kroner i gjennomsnittlig dagsomsetning.Aksjen ble tatt inn i porteføljen 28. juli rundt 4,80 kroner.«Men selv om aksjen allerede har steget 32,7 prosent siden vår inngang, så ser vi fortsatt ytterligere oppside. Til kursmålet på 7,00 kroner er det 9,9 prosent fra gårsdagens sluttkurs på 6,37 kroner», skriver Christiania Securities.Forruten Questerre er denne porteføljen også investert i Sparebank 1 SR-Bank, Tomra, Jinhui, Norwegian Finans Holding, DNO og Helgeland Sparebank.Ved utgangen av august var Christiania Norge Aggressiv opp 18,0 prosent hittil i år, mens hovedindeksen på Oslo Børs til samme tid hadde gått 8,2 prosent.Porteføljen ble startet i august i fjor, og fra oppstarten i august og til årsslutt 2016 steg porteføljen 17,7 prosent. I det samme tidsrommet var hovedindeksen på Oslo Børs opp 11,7 prosent.