2,45 millioner passasjerer fløy med SAS i august. Det er en nedgang på 0,1 prosent.Den regulære passasjertrafikken (RPK) økte med 2,3 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 6,4 prosent.Det medførte at kabinfaktoren falt med 3,2 prosent poeng sammenlignet med fjoråret til 78 prosent, 
Inkludert Charter-trafikken fraktet SAS 2,66 millioner passasjerer i august, og oppnådde en kabinfaktor på 80 prosent. Den foreløpige valutjusterte yielden økte med hele fem prosent til 86 svenske øre, mens inntekt per tilgjengelige setekilometer (PASK) økte med én prosent til 67 øre.Til sammenligning falt yielden til Norwegian (inntektene per flydde setekilometer) med seks prosent til 44 øre, mens inntektene per tilgjengelig setekilometer (RASK) falt fire prosent til 40 øre.  meldte tirsdag om et resultat etter skatt
- Gjennom august fortsatte etterspørselen å være robust i Skandinavia. På grunn av større fly kombinert med høyere yield, fant den totale kabinfaktoren til SAS sammenlignet med fjoråret, skriver selskapet i rapporten.Flyselskapet oppnådde en punktlighet på 86,2 prosent i august. Flyselskapet venter at markedskapasiteten vil øke gjennom høsten og vinteren. ResultatdoblingSAS på 1.535 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2017, mot 805 millioner svenske kroner i samme periode året før. Resultatet før skatt og engangsposter ble 1.973 millioner svenske kroner, sammenlignet med 1.036 millioner svenske kroner i fjor. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 1.256 millioner svenske kroner.- Høyere inntekter bidro til den markante resultatforbedringen i kvartalet. Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette vårt forandringsarbeid for å møte den globale konkurransen, en volatil omverden og skape plass for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.