Fem minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,03 prosent og står i 6.391,33 poeng, mens Dow Jones står i 21.825,92 poeng etter en oppgang på 0,08 prosent.Jobless claimsSesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 298.000 per 2. september, opp fra ikke-reviderte 236.000 per 26. august. Konsensus lå ifølge Marketwatch på 242.000.Departementet bemerker at orkanen Harvey har påvirket forrige ukes tall.Fire ukers snitt steg fra ikke-reviderte 236.750 til 250.250.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 1.945.000 per 19. august (opprinnelig rapportert: 1.942.000) til 1.940.000 per 26. august.ProduktivitetEndelige tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA steg 1,5 prosent i 2. kvartal 2017. Ifølge Marketwatch lå konsensus på nettopp 1,5 prosent oppgang.Foreløpige tall viste et fall i produktiviteten på 0,9 prosent i kvartalet.Samtidig viser andre tall at enhetskostnaden for arbeidskraft utenfor jordbrukssektoren steg 0,2 prosent på årsbasis i 2. kvartal, som ventet. Foreløpige tall viste 0,6 prosent oppgang.EuropaDen europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null. Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent. Dette er i tråd med konsensus.ECB venter fortsatt at rentene vil holde seg på dagens nivåer i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøp.Obligasjonskjøpsprogrammet holdes fast på 60 milliarder euro i måneden frem til utgangen av desember 2017, eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (på 2,0 prosent).