SAS melder om et resultat etter skatt på 1.535 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2017, mot 805 millioner svenske kroner i samme periode året før. Resultat per aksje ble 4,39 svenske kroner, mot 2,17 svenske kroner ved samme korsvei i fjor. Resultatet før skatt og engangsposter ble 1.973 millioner svenske kroner, sammenlignet med 1.036 millioner svenske kroner i fjor. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 1.256 millioner svenske kroner.- Høyere inntekter bidro til den markante resultatforbedringen i kvartalet. Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette vårt forandringsarbeid for å møte den globale konkurransen, en volatil omverden og skape plass for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.Driftsresultatet ble 2.094 millioner svenske kroner, mot 1.158 millioner svenske kroner året før. Estimatet fra var på 1.1367 millioner svenske kroner.Driftsinntektene beløp seg til 12.210 millioner svenske kroner, sammenlignet med 11.133 millioner svenske kroner i 3. kvartal 2016.Øker guidingenSAS skriver i kvartalsrapporten at selskapet forventer at resultat før skatt og engangsposter i 2016/2017 kommer til å bli høyere enn foregående regnskapsår, gitt at det ikke dukker opp noen uforutsette hendelser.Flyselskapet opplyser samtidig om at de ser en ASK-vekst i 2016/2017 på rundt 8 prosent, mot tidligere prognoser på 6-8 prosent.SAS planlegger også for 2017/2018 å øke kapasiteten med rundt 1-3 prosent, som i hovedsak skyldes økt kapasitet på lengre europeiske ruter, samt at Airbus A320neo har flere seter enn flyene de erstatter.Økningen av antallet tilbudte seter ventes til 0-2 prosent.SAS gjentar som tidligere nettoinvesteringer i regnskapsåret 2016/2017 på rundt null.