På onsdagens styremøte vedtok bankens styre å starte en prosess for flytting av morselskapets hovedsete fra Sverige til Finland. Banken skriver i en melding at det ikke vil skje noen endringer i den daglige driften i de nordiske hjemmemarkedene og at vedtaket ikke får noen konsekvenser for kundene.- Bare et fåtall medarbeidere forventes å bli berørt, og Nordea vil fortsatt være en stor skattebetaler i alle fire hjemmemarkeder, heter det i meldingen. Flyttingen begrunnes med at banken ved å flytte til Finland vil være underlagt det samme regelverket som sammenliknbare banker i Europa, noe som medfører at håndhevingen av regelverket blir mer konsekvent og at det vil gi likere spilleregler. - Styrets vedtak om å påbegynne en prosess for flytting av morselskapet til Finland er resultatet av seks måneder med grundige vurderinger og analyser av konkurranseforholdene og utfordringene Nordea har. Vi ser på flyttingen som et viktig strategisk steg når det gjelder å posisjonere Nordea på lik linje med sammenliknbare banker i Europa. Bankunionen gir like spilleregler og forutsigbare regelverk, noe som etter vårt syn er til beste for Nordeas kunder, aksjonærer og medarbeidere, sier styreleder i Nordea Bank AB, Björn Wahlroos i en kommentar.- Vi vil fortsette å skape verdi for alle kundene med den nordiske forretningsmodellen på samme måte som i dag. Vi er fortsatt like opptatt av alle våre fire hjemmemarkeder og ser frem til å fortsette å utvikle solide produkter og løsninger for kundene våre og bidra til de nordiske samfunnene og økonomiene, sier konsernsjef Casper von Koskull i Nordea Bank AB.Det opplyses at det er for tidlig å si hvordan de samlede kapital-kravene til Nordea-konsernet vil påvirkes av flyttingen, men at Nordea har til hensikt å opprettholde sin kapital- og utbyttepolitikk.Flyttingen vil skjer som en omvendt tverrnasjonal fusjon der Nordea Bank AB fusjoneres inn i et nytt finsk datterselskap.Denne er planlagt til andre halvår 2018 betinget av godkjennelser av tilsynsmyndigheter, samt at aksjonærene gir tommelen opp på en generalforsamling.