Norske Skog får støtte av kreditorer

Det gjenstår imidlertid å få støtte av flere, derfor forbereder selskapet seg på en potensiell konkurs.

Norske Skog opplyser i en børsmelding sendt ut tirsdag at det har fått støtte av 65 prosent av eierne i det sikrede obligasjonslånet med forfall i 2019 (AHC-gruppen) til rekapitaliseringsforslaget som ble lansert mandag 18. september. - Vi er svært fornøyd med å ha fått støtte fra flertallet av de sikrede obligasjonseierne og er nå i dialog med konsernets øvrige sikrede og usikrede obligasjonseiere, sier styreleder Christen Sveaas.-Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet. Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne, legger han til. Selskapet opplyser at det vil igangsette en felles beredskapsplanlegging med AHC-gruppen for å forberede en potensiell insolvensprosess og pantetiltredelse i Norske Skog dersom det annonserte forslaget ikke får nok støtte av de øvrige kreditorene.- Selv uten tilstrekkelig støtte, vil driften av Norske Skogs virksomheter fortsette og verdien av Norske Skog og interessene til ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn vil bli beskyttet, heter det i meldingen. - Verdien av Norske Skog-konsernet ligger i driftsenhetene, som omfatter syv lønnsomme papirfabrikker, og disse virksomhetene vil fortsette som normalt uansett utfallet av rekapitaliseringsforslaget. De sikrede kreditorene er store, profesjonelle investorer med kapital og kompetanse til å drive Norske Skog videre sammen med ansatte i virksomheten, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog.For at forslaget skal bli banket igjennom, kreves støtte fra 75 prosent av verdien av alle kreditorer som har stemmerett. Videre må forslag bli støttet av 2/3 av de eksisterende aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling.