Ny kontrakt bedrer situasjonen for Forland Shipping

Det har vært et utfordrende år så langt for Forland Shipping. Ettertraktede skip gjør imidlertid at fremtiden ser litt lysere ut. 

Det Bergen-baserte Forland-konsernet som eies av Frode B. Forland, eier to IMR subseafartøy, 2008-bygde «Fugro Saltire» og 2013-bygde «Lewek Inspector», som utfører inspeksjon, vedlikehold og reparasjon under vann.Begge båtene har i det som har vært noen utfordrende år for offshoreindustrien, vært på solide kontrakter med henholdsvis Fugro Subsea Services og EMAS AMC.Det siste halve året har imidlertid rederiet fått noen utfordringer å bryne seg på.TermineringGrunnet åpning av konkursbehandling i EMAS AMC, ble kontrakten til «Lewek Inspector», nå «Forland Inspector», terminert i mars. Rederiet skriver i den nylig publiserte halvårsrapporten at de følger situasjonen nøye og vil forfølge kravene knyttet til garantien fra morselskapet til EMAS AMC, Ezra Holding.Utsiktene for å få noe igjen, ser imidlertid begrenset ut på nåværende tidspunkt, påpekes det i rapporten.Til tross for utfordringene knyttet til motparten har selskapet klart å holde offshore-fartøyet i drift.Siden kontraktstermineringen har fartøyet jobbet på noen korte kontrakter utenfor Vest Afrika, og i starten av august fikk selskapet en ni-måneders kontrakt med det som omtales som en anerkjent kunde.Kontrakten inkluderer mulighet for forlengelse på ytterligere tre måneder.Det andre fartøyet, «Fugro Saltire», skulle egentlig vært på kontrakt med Fugro Subsea Services til juli 2018, men i august, dagen før annonseringen av den nye «Forland Inspector»-kontrakten, valgte det Nederland-baserte selskapet å terminere kontrakten ett år før tiden. Dermed er den ledig fra 1. oktober 2017.Selskapet opplyser i halvårsrapporten at de jobber for å få kompensasjon for tapet termineringen medfører.Også dette fartøyet virker – likhet med «Forland Inspector» - å være svært ettertraktet.- Vi ser interesse for fartøyet i markedet, både innen olje og gass, og offshore vind, og vi forfølger konkrete muligheter, heter det i rapporten.UnderskuddMorselskapet i konsernet, Frode Bjørn AS, hadde inntekter på 100,6 millioner kroner i første halvår, ned fra 122,6 millioner kroner i første halvår 2016.Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (ebitda) beløp seg til 29 millioner kroner, ned fra 67,8 millioner kroner i samme periode før.Kontraktstermineringen for «Lewek Inspector» hadde en negativ påvirkning på ebitda, opplyses det.Konsernet satt igjen med et resultat etter skatt på minus 14,3 millioner kroner, mot minus 3,4 millioner kroner i 1. halvår i 2016.Ved utgangen av 2. kvartal hadde konsernet en egenkapital på 232,1 millioner kroner, ned fra 246,4 millioner kroner ved årsskiftet. Rentebærende gjeld oppgis til 732,2 millioner kroner, ned fra 771,6 millioner kroner ved utgangen av 2016.Kontantbeholdningen er nær halvert fra 100,3 millioner kroner til 52,3 millioner kroner i årets første halvår. Selskapet skriver at situasjonen har bedret seg på gruppenivå med den nye kontrakten for «Forland Inspector», og at jobben med å styrke likviditeten fortsetter. Les rapporten her.