PCI Biotech med positive prøvesvar

PCI Biotech er ute med resultater fra sin siste fase 1-studie.

Administrerende direktør Per Walday i PCI Biotech Holding ASA. Foto: Finansavisen

Resultater fra PCI Biotechs fimavacc fase 1-studie indikerer forbedret T-celle-respons ved tålelige doseringsnivåer, skriver selskapet i en melding tirsdag.Målet med fase I-studien er å bestemme sikkerhet, toleranse og immunrespons av fimaVacc hos friske frivillige.Studien er utformet som en åpen, kontrollert studie hos opptil 110 personer.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker