Det OTC-noterte tørrbulkrederiet Pioneer Marine som eier en flåte på 14 Handysize-skip, én Handymax, og et Supramax-skip, har gjort endringer i ledelsen, fremgår det av en melding som ble sendt ut rett før helgen.
Janholt har vært styremedlem i rederiet siden 2013, og tar over etter Sam Tsui som i til tillegg til å ha vært CFO, har vært fungerende konsernsjef siden mai da den daværende konsernsjefen Pankaj Khanna valgte å takke for seg. Sam Tsui har nå også valgt å forlate selskapet og derfor har Korinna Tapaktsoglou tatt over rollen som finansdirektør. Videre tar Dimitris Papoulis over som daglig leder etter å ha vært konserndirektør for den kommersielle driften siden 2013.