Renovasjonsselskapet RenoNorden er konkurs

Bankene ville ikke låne selskapet mer penger og dermed gikk det som det måtte gå med søppelselskapet RenoNorden.

Avfallsselskapet RenoNorden opplyser i en børsmelding at det slår seg selv konkurs. Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander.Selskapet opplyser i meldingen til Oslo Børs at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning. Selskapet har slitt økonomisk i lang tid, og 6. september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.De har samtidig sagt at de har som intensjon å tilby finansierng til datterselskapene i Danmark, Sverige og Finland på selvstendige grunnlag slik at virksomheten der kan fortsette. Dialogen vil her foregå mellom bankene og selskapene i de enkelte landene.Les også: 150 kommuner rammes av søppelkonkurs Kjent sakDNB opplyser at de har fulgt opp selskapet på lik linje med andre kunder, og vært i tett dialog etter at selskapet orienterte om at de sto i fare for å bryte betingelsene i låneavtalen som de har med banken.– Vårt mål er alltid å forsøke å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur. Det har vært jobbet med mulige løsninger langs flere akser, men det er en kjent sak at RenoNorden den siste tiden har hatt økonomiske utfordringer grunnet ulønnsomme kontrakter i Norge. Dessverre har dette ført til den situasjonen selskapet er i nå, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.Vil finne nye løsningerRenoNorden har spesialisert seg i avfallshåndtering for husholdningsavfall og betegner seg som Nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon. Selskapet leverer tjenester til over fem millioner mennesker i fire ulike land.Nå vil bankene forsøke å finne nye løsninger slik at færrest mulig blir rammet.– RenoNorden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser. Bankene vil derfor samarbeide med boet for å finne gode overgangsløsninger, slik at kommunene får mulighet til å finne nye løsninger og trygge søppeltjenestene for innbyggerne, sier Westerveld.Les også: - Her er det fortsatt mye nedside og hodepine for aksjonærene Jobber for å unngå kaosSelskapet skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander. De har avtaler med flere kommuner, blant dem Bærum, der de har hatt ansvaret for å hente søppel siden 2016.Kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, sier til Budstikka at de ikke hadde fått noe varsel før børsmeldingen sent lørdag kveld.– Vi arbeider for å unngå at det blir kaos. Vi har lagt en plan, og nå handler det om å få realisert denne planen, slår hun fast.Kommunen har vært klare over RenoNordens tvilsomme økonomi, og inngikk i sommer en avtale med et annet selskap hvis det skulle komme en konkurs.– Vi inngikk en avtale med NordRen om at de skulle ta over hvis det skulle komme en konkurs i RenoNorden. Denne beredskapsplanen er det vi nå setter i gang, sier Bang.Før konkursen hadde RenoNorden så langt i år falt 95,1 prosent på Oslo Børs. Børsverdien på konkurstidspunktet var på 94 millioner kroner.