Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette er i tråd med konsensus.ECB venter fortsatt at rentene vil holde seg på dagens nivåer i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøp.Obligasjonskjøpsprogrammet holdes fast på 60 milliarder euro i måneden frem til utgangen av desember 2017, eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (på 2,0 prosent).Sentralbanken gjentar også at den står klar til å øke programmet i størrelse og/eller varighet om utsiktene blir mindre gunstige, eller om finansielle forhold blir inkonsistente med en utvikling mot den varige justeringen av inflasjonsbanen.Se også Bloomberg-video: Venter på DraghiSpenningen hos investorene knytter seg først og fremst til om sentralbanksjef Mario Draghi kommer med nye signaler om nedtrapping av de pengepolitiske stimulansene når pressekonferansen starter 14:30. Signalene han gir der blir ifølge Nordea helt avgjørende for både valuta- og rentemarkedet.- Til nyttår utløper ECBs program for verdipapirkjøpene, og tidspunktet nærmer seg for å fortelle hva de har tenkt å gjøre da. Forventningen er at de vil trappe ned kjøpene. Vi tror imidlertid ikke at ECB har tatt beslutningen ennå, og at vi må vente på oktober-møtet for å få vite hva de har tenkt å gjøre, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i dagens morgenrapport.- Én grunn til at Draghi vil være tilbakeholden med å si noe om verdipapirkjøpene nå, er at signaler om nedtrapping fort kan gi en sterkere euro, og euroen har allerede styrket seg mye siden sommeren. I det hele tatt vil markedet lete etter uttalelser som kan indikere hvor bekymret de er for en sterkere euro, fortsetter han.Euroen reagerer bittelittBruce mener muligheten er god for at Draghi kommer med uttalelser som kan sende EURUSD lavere (altså at euroen svekker seg), iallfall på kort sikt.Og euroen var iallfall på offensiven før rentebeslutningen. EURUSD sto like før 13:45 i 1,1989, noe som tilsvarte en eurostyrkelse på 0,6 prosent i dagens handel.Euroen har falt bittelitt tilbake i kjølvannet av pressemeldingen, men ikke mer enn at EURUSD fortsatt står i 1,1976.