Resultatvarsel fra NCC

NCC har kommet med et resultatvarsel. Selskapet sliter blant annet i Norge.

NCC har sendt ut et resultatvarsel. Det rapporteres om svakt ordreinntak for ingeniørvirksomheten i Norge, noe som har ført til en svekkelse av lønnsomheten som følge av lavere produksjon og faste kostnader.Verdien av Bjørnegårdtunnel-prosjektet skrives ned med 150 millioner svenske kroner i 3. kvartal. Det opplyses også at driftsresultatet til infrastrukturvirksomhetens ventes å bli negativt i kvartalet.NCC ser for seg et driftsresultat på rundt 400 millioner svenske kroner i 3. kvartal. TDN Finans melder at konsensusestimatet fra SME Direkt har vært 754 millioner svenske kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også