Yara International ligger i en langsiktig stigende trend, fastslår Christiania Securities, som har aksjen som "Dagens case"."Kursen har brutt opp gjennom en rektangelformasjon. Et etablert brudd indikerer videre oppgang til 367 kroner. Nivåer å følge med på Yara tester nå motstand ved 347-348 kroner. Aksjen har støtte ved 333, 325 og 300 kroner, og motstand ved 347-348 kroner og ved 395 kroner. Volumbalansen er positiv", skriver meglerhuset.Christiania Securities ser høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang."Dette styrker caset. Aksjen scorer også positivt på innsidehandler. Gulvet i den lange trendkanalen går ved 275 kroner, mens taket går ved 491 kroner", heter det.Meglerhuset anbefaler kjøp av Yara med kursmål på 400 kroner.