SINTEF og Yara har signert en avtale, går det frem av en pressemelding mandag.Avtalen gjelder langsiktig samarbeid som innebærer etablering av en felles innovasjonshub på Gløshaugen i Trondheim.- Yaras visjon handler om å skaffe nok mat til verden på en ansvarlig og klimavennlig måte. Vi vil være en pådriver for nytenkning og disrupsjon. Forskningsmiljøet i SINTEF har spisskompetanse innen en rekke relevante fagområder, og vi skal sammen utvikle neste generasjon gjødselproduksjon og flere digitale løsninger som bidrar til bærekraftig landbruk, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.- Gjennom denne avtalen inngår SINTEF et tett strategisk og operativt samarbeid med et av de største og viktigste industriselskapene i Norge. Avtalen legger grunnlaget for at vi sammen kan skape innovative løsninger og ny teknologi for landbasert industri og matproduksjon, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.Avtalen mellom partene ble signert for tre år, med automatisk forlengelse på tre nye år. Åpning av innovasjonshub'en er planlagt i oktober.