Den ferske offshorerederi-giganten Solstad Farstad solgt tre ankerhåndteringsfartøy til den brasilianske marinen gjennom en offentlig auksjon der det norske offshorerederiet hadde det beste tilbudet.Fartøyene det dreier seg om er Sea Fox, Sea Vixen og Sea Stoat.Den totale salgsprisen er oppgitt til 82,8 millioner brasilianske real, tilsvarende 24 millioner dollar eller om lag 187 millioner norske kroner. Forventet levering til ny eier er 4. kvartal 2017. Salget vil ha begrenset effekt på selskapets resultatregnskap og kontantbeholdning, opplyses det.