I løpet av forrige uke falt porteføljen til SpareBank 1 Markets med 0,2 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 2,6 prosent.Analytiker Lars-Daniel Westby gjør ingen endringer denne uken.«September har historisk vært en volatil måned på børsen og de siste nyheter fra Nord-Korea og uttalelser fra Merkel om at Tyrkia ikke bør få bli medlem av EU gjør at vi velger å beholde den eksponeringen vi har», skriver Westby i ukerapporten. «Porteføljen vår er eksponert mot konsum i Norge, oljepris og forsvarsindustri. I tillegg har vi Yara som vi mener er godt posisjonert når overkapasiteten i bransjen vil snu sent 2018. For Yara er det i tillegg positivt at kullpriser i Kina er opp, noe som øker kostnadsnivået til kinesiske produsenter. Gjødeselspriser har de siste ukene gått opp, og nitratprisene i Europa stiger også», heter det.
Det betyr at ukeporteføljen består av følgende aksjer:
  • Norwegian Finance Holding
  • Yara
  • BW Offshore
  • Kid
  • Kongsberg Gruppen
  • Orkla
  • Aker BP
Hittil i år har porteføljen lagt på seg 12,9 prosent, mot en avkastning på 8,4 prosent for børsen.