Sparebanken Sør låner 750 millioner

Sparebanken Sør låner 750 millioner kroner i Den Nordiske Investeringsbank.

Sparebanken Sør har i dag inngått avtale med Den Nordiske Investeringsbank (NIB) om et låneopptak på 750 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.Lånet vil ha en løpetid på 5,5 år med planlagt utbetaling i september.Midlene fra låneopptaket skal gå til finansiering av miljøprosjekter og prosjekter som gir økt konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter i regionen.NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland; Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige.Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har høyest mulig kredittrating (AAA/Aaa) hos de ledende rating-byråene Standard & Poor's og Moody's.