Sparebanken Sør vil hente inntil 200 mill.

Sparebanken Sør melder om en mulig utstedelse av inntil 200 millioner kroner i en ny fondsobligasjon.

Sparebanken Sør har engasjert DNB Markets og Danske Bank som tilretteleggere i forbindelse med en mulig utstedelse av inntil 200 millioner kroner i en ny fondsobligasjon. Fondsobligasjonen vil være evigvarende og medregnes som annen kjernekapital i bankens kapitaldekning. Fondsobligasjonen vil ha innløsningsrett for utsteder første gang etter fem år, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet.Utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og av bankens forstanderskap, fremgår det av en børsmelding.


Les også