Statoil har besluttet å skrote planen om en ubemannet brønnhodeplattform for andrefaseutbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, til fordel for en subsea-løsning.Det opplyser Statoils prosjektdirektør for Johan Sverdrup, Kjetel Digre, til bransjeavisen Upstream fredag, ifølge TDN Finans.Årsaken til en subsea-løsning kommer som følge av økt kunnskap om reservoaret, kostnadsbedringer i subsea-verdikjeden, et gunstig riggmarked og bedrede borepraksiser. Selve beslutningen ble tatt i slutten av august. 30 brønnerDen aktuelle løsningen utnytter Avaldsnes-, Geitungen- og Kvitsøy-delene av Johan Sverdrup, og vil omfatte 20 brønner, hvorav ti er for vanninjeksjon, samt fem havbunnsrammer.I tillegg vil det bores ytterligere ti utviklingsbrønner fra en førstefase-boreplattform som del av andrefaseutbyggingen, slik at andrefase vil omfatte totalt 30 brønner.På grunn av utfordrende havbunnsforhold, vil boringen gjennomføres av en semirigg fremfor en jackup. Aibel og Wood Group gjennomfører FEED-arbeidet for subsea-løsningen for øyeblikket.Troll-oppdateringStatoil og partnerne på Troll-feltet har valgt en subsea tieback-løsning for tredjefaseutbyggingen av Troll-feltet. Dette gjøres for å utnytte den eksisterende infrastrukturen og ledige kapasiteten mest kostnadseffektivt.Tredjefaseutbyggingen vil omfatte to havbunnsrammer og åtte produksjonsbrønner.