Det John Fredriksen-dominerte tankrederiet Frontline er i ferd med å legge bak seg en sterk uke på børsen, til tross for at aksjen er ned 1,81 prosent hittil i dag.For uken er oppgangen på nesten ni prosent, noe som skyldes høyere aktivitet i spotmarkedet for de største tankskipene - de såkalte VLCCene - Very Large Crude Carriers.Slutningslister fra skipsmeglerhuset Bassøe, gjengitt av nyhetsbyrået TDN Finans, viser at det har blitt gjort 67 VLCC-slutninger de siste fem virkedagene, noe som er vesentlig høyere fra de 28 slutningene som ble gjort de fem virkedagene før.Spotratene for VLCCer har krabbet opp til 8.700 dollar pr dag, fra 8.245 dollar i forrige uke, rapporterer Pareto Securities, ifølge TDN Finans.
Ratene må imidlertid stige en del før rederne begynner å tjene penger.
Frontline har ifølge sin seneste kvartalsrapport en kontant break even-rate på 21.600 dollar pr dag pr skip for resten av 2017. Også i segmentet for de mindre suezmax-skipene skal det være høyere aktivitet, ifølge meglerhuset.  Suezmax-skipene til Frontline har en kontant break even-rate på 17.500 dollar pr dag.