Stillstandavtalen mellom Avocet Minings datterselskap i Burkina Faso og dets kreditorer har utløpt, melder Avocet Mining mandag.Det er uklart hvorvidt det er mulig å komme til enighet om en restrukturering av selskapets balanse før datterselskapet er insolvent.Styrene i både Avocet Mining og datterselskapet Société des Mines de Bélahouro (SMB) vil møtes 8. september for å vurdere statusen på diskusjonene med kreditorene. Styrene vil vurdere alle muligheter, inkludert å erklære SMB insolvent.Selskapets kreditorer kunne ikke komme til enighet om en forlengelse av stillstandavtalen, heter det i meldingen.