Meglerhusduoen DNB Markets og Fearnley skal ha hatt små problemer med å plassere MPC Container Ships' planlagte obligasjonslån på 100 millioner dollar.Pengeinnhentingen startet torsdag og er nå fullført, ifølge en melding. Selskapet kan rapportere om stor interesse for lånet som ble "betydelig" overtegnet, og skal brukes til å finansiere ytterligere kjøp av containerskip, samt generelle selskapsformål. Det senior sikrede lånet har 5-års løpetid og en flytende rente på 3-måneders NIBOR pluss 4,75 prosent.Merkur Market-noterte MPC Container Ships kjøpte i forrige uke seks containerskip, og etter levering av disse består flåten av totalt 20 skip.Disse blir snart til flere. Finansieringen er i hvert fall i boks.