Styreleder Simen Thorsen i Solon Eiendom har ifølge en melding kjøpt 75.000 aksjer i selskapet til 17,10 kroner. Det vil si at Thorsen har handlet for 1,28 millioner kroner.Etter kjøpet eier Thorsen 14.183.076 aksjer i Solon, tilsvarende en eierandel på 29,19 prosent.