Techstep-datter skal forsyne Forsvaret

Skal levere mobiltelefoner til Forsvarets 16.000 ansatte.

Techsteps datterselskap Nordialog Oslo AS har gjennom en avtale med Kjedehuset, blitt tildelt en kontrakt for å forsyne det Forsvaret med mobiltelefoner, relatert utstyr og tjenester, fremgår det av en melding torsdag.Rammeavtalen har en estimert verdi på opp til 17 millioner kroner det første året. Muligheten å bli valgt igjen de påfølgende tre årene betyr at kontrakten har en potensiell verdi på opp til 68 millioner kroner.Det var etter en omfattende anbudsprosess at Kjedehuset ble tildelt kontrakten. Nordialog Oslo skal være kontaktpunktet mot Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO).


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også