Telenor kjøpte i går 130.000 egne aksjer til snittkurs 157,55 kroner, og eier etter dette 859.760 egne aksjer, går det frem av en børsmelding.Transaksjonen er relatert til tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, som offentliggjort av Telenor 17. juli 2017.Programmet omfatter kjøp av inntil 30 millioner egne aksjer, hvor rundt 13,8 millioner aksjer vil bli kjøpt i markedet.Resten vil bli kjøpt fra den Norske Stat ved Nærings- og fiskeridepartementet med en proporsjonal andel, slik at departementets eierandel i Telenor på 53,97 prosent forblir uendret.