- Valgresultatet kan gi børsfall

Betydelig endrede forventninger om norsk næringspolitikk og økonomi kan gi børsfall, advarer fondsforvalter.

Utlendinger eier for tiden mer enn 1/3-del av verdien av de aksjene som er notert på Oslo Børs."Om resultatet av Stortingsvalget skulle føre til betydelig endrede forventninger om norsk næringspolitikk og økonomi, er det påregnelig at mange utenlandske investorer vil ønske å redusere sitt innehav av norske aksjer", skriver Fondsfinans Kapitalforvaltning i sin ferske månedsrapport.Dette vil ifølge kapitalforvalteren lede til aksjekursfall, svekkelse av den norske valutakursen og kanskje også høyere renter."Vi legger imidlertid ikke en slik utvikling til grunn som hovedscenario for våre investeringer. Vårt hovedsyn er fortsatt at en bør kunne oppnå en positiv, men mager, avkastning ved å være investert i norske aksjer", heter det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også