Ratene for offshore serviceskipene som arbeider i Nordsjøen har tidvis nådd bra veldig bra nivåer i løpet av sommeren.Snittratene til forsyningsskipene var for eksempel på 12.484 pund, tilsvarende rundt 133.000 kroner, i august, det vil si marginalt høyere enn i august 2014 og nesten tre ganger så høye som i samme måned i både 2015 og 2016.
Les også: Glohett marked i NordsjøenSeptember endte omtrent like bra med en snittrate på 12.261 pund, eller om lag 130.000 kroner, noe som er hele 30 prosent høyere enn snittratene var i september 2014.- Personlig har jeg noen alvorlige bekymringer rundt deler av Nordsjøen denne vinteren, skriver Molvær i rapporten.Men, påpeker Molvær: - Perioden mellom november 2017 og mars 2018 kan bli tøff. Hegnar.no har omtalt tidligere,- Magefølelsen min er at dette er det siste store hinderet vi må møte i løpet av denne krisen, men vi må stålsette oss fordi det blir kanskje ikke pent.
 - Markedet de siste tre til fire månedene har vært relativt ok, skriver senior offshoreanalytiker Inger-Louise Molvær i Westshore Shipbrokers’ ferske månedsrapport Navigator.Hun henviser til at det har vært et tilstrekkelig antall jobber tilgjengelig for skipene som for tiden opererer i spotmarkedet og at ratene har vært det hun omtaler som respektable.Videre påpeker hun at når krisen var på sitt verste, var det en pessimisme som herjet markedene og som gjorde at selv når markedet strammet seg til, var rederne engstelige for å presse ratene opp på grunn av frykten for at det skulle komme en markedskollaps rundt neste sving.Denne pessimismen er nå borte, ifølge Molvær som mener spørsmålet nå er om vi er over det verste av krisen eller om vi blir lurt inn i en falsk følelse av trygghet som etterfølges av nok en hard vinter.Bekymret- Samtidig som den norske sektoren fortsetter å blomstre, om enn gradvis, med en kontinuerlig strøm av kontrakter som blir lagt til ordreboken – kan det komme et sjokk på den britiske siden i vinter, skriver offshoreanalytikeren.Hun viser til at det bare vil være fem halvt nedsenkbare rigger på britisk side innen utgangen av desember, noe som er et mer dramatisk dropp i riggtellingen enn i fjor. Riktignok peker hun på at markedet for fartøyene ikke er direkte korrelert med riggtellingen, men at det er en god indikator hva som er av tilgjengelig arbeid for fartøyene.- Situasjonen ser ut som den fort kan bli reversert når vi beveger oss inn i vårmånedene når etterspørselen etter rigger øker betydelig og andre offshoreprosjekter vil føre til et raskt oppsving i etterspørselen.Selv om det fortsatt er rundt 150 offshoreskip i opplag, skal man ikke la seg lure av det tallet, mener Westshore-analytikeren som understreker at ikke alle fartøyene er like eller kan returnere til markedet øyeblikkelig.I likhet med for offshore-rigger som kan reaktiveringskostnadene for noen skip bli betydelige, noe ikke alle rederiene er i stand til å betale for øyeblikket, ifølge Molvær.- En utfordrende vinter kan få redere til å legge mer tonnasje i opplag, men jeg tror ikke dette blir en langsiktig løsning for noen fartøy på vei til opplag, mer en midlertidig løsning frem til våren 2018, skriver hun.Avslutningsvis skriver hun at ratene vil falle i hele Nordsjøen fordi fartøy som sliter med å finne arbeid på britisk sektor kan komme til norske farvann, noe som vil legge en demper på muligheten for høye rater i Norge. Et annet aspekt er været som må være godt nok til å tillate aktivitet.