Fredag 6. oktober er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, to norske, en dansk og tre finske aksjer.
Ukens norske aksjer er Storebrand og Subsea 7.1.   SaltX Technology Holding AB(SALTB.ST) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 38.3 (4.1)2.   Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 37.7 (0)3.   ÅF(AFB.ST) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 191.6 (-1.9)4.   Atlas Copco B(ATCOB.ST) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 315.9 (-3)5.   Storebrand ASA(STB.OL) - 6. okt 2017. Siste sluttkurs: 69.35 (0.2)6.   William Demant Holding(WDH.CO) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 178.3 (-1.4)7.   MTG B(MTGB.ST) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 308.6 (0.4)8.   Subsea 7 S.A.(SUBC.OL) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 132 (1.5)9.   Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 12.32 (0)10.   Outotec Oyj(OTE1V.HEX) - 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 6.73 (0)
Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.SaltX Technology Holding AB har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 34.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 34.00 kroner ved reaksjoner tilbake.Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 37.30 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.ÅF ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 175 kroner. Objektivet ved 185 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 189 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Atlas Copco B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 307 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 307 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Storebrand ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 66.30 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 66.30 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.William Demant Holding ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 179 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 176 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.MTG B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 280 kroner og motstand på 320 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 300 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Subsea 7 S.A. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 123 kroner. Videre oppgang til 138 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 123 kroner og motstand ved ca 143 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Stora Enso Oyj R viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 11.80 euro. Videre oppgang til 12.84 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 10.80 euro. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.Outotec Oyj ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 6.60 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.