Norwegian Air Shuttle la torsdag frem , og markedet reagerte med å sende aksjekursen ned fra start.Tallene viste blant annet en solid vekst i passasjertrafikkvekst (RPK), men en noe svakere yield enn mange hadde forventet. Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto tror dog ifølge TDN Finans ikke at sistnevnte faktor gir grunn til bekymring.- Det lille avviket var på yield og kabinfaktor, som var noe svakere enn det vi lå inne med. Men hvis man tar for seg yield så forklares det i hovedsak av at Norwegian flyr betydelig lengre enn de vi hadde lagt til grunn. Selskapet økte sektorlengden med 13 prosent mens vi la til grunn ni prosent, sier Sivertsen.- Men med økt sektorlengde kommer også kostnadene ned, så det slår ikke noe særlig ut hvis man tar med kostnadsbildet, fortsetter han til nyhetsbyrået.Sivertsen legger mer vekt på at Norwegian klarer å sette den kapasiteten de har bestilt inn i markedet til en fornuftig pris.- 2017 og 2018 er vekstår. I den fasen de er i nå har selskapet et ganske høyt kostnadsnivå for å ta høyde for at man får så mye vekst på ny kapasitet der man må ha tilgjengelig personell.- I tillegg må prisen være fornuftig for at man skal tiltrekke seg interesse fra kundene, og det ser vi på kabinfaktoren. Selv om den var litt svakere enn vi ventet, så klarer de å øke den år over år. Vi er sterke i troen på selskapet på lang sikt, avslutter analytikeren.«Sunne» tallAnalytiker Dan Togo Jensen i Handelsbanken Capital Markets anser ifølge en oppdatering fra meglerhuset trafikktallene som «sunne» , skriver TDN Finans.«Trafikktallene var sterkere enn ventet - opp 29 prosent år over år i september, mot våre estimater på 26 prosent. Kabinfaktoren på nesten 90 prosent er på linje med markedskonsensus, men under våre estimater. Yielden på 0,39 var som forventet. Dermed er lønnsomheten bedre enn ventet», skriver analytikeren.Yielden er litt over Handelsbankens forventninger for 2017. Men Jensen tror den vil ligge under fjorårets verdier ut året, ettersom langdistansetrafikken til flyselskapet ventes å øke.I skrivende stund er Norwegian ned 3,37 prosent til 232,10 kroner, omsatt for 93 millioner kroner.