Bank Norwegian styrket bunnlinjen med 187 mill.

Norwegian Finans Holding, morselskapet til Bank Norwegian, presenterer tall for 3. kvartal 2017.

Brian Cliff Olguin
Børs

Norwegian Finans Holding, morselskapet til Bank Norwegian, melder om et resultat etter skatt på 432,45 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 245,88 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 576,87 millioner kroner, sammenlignet med 327,84 millioner kroner i fjor.Resultat per aksje ble 2,32 kroner, mot 1,37 kroner ved samme korsvei i fjor.Selskapet hadde netto renteinntekter på 937,65 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot netto renteinntekter på 654,34 millioner kroner i 3. kvartal 2016.Norwegian Finance Holding fastholder ifølge rapporten målsettingen om betaling av utbytte i 2018.«Eksisterende kapitalbase samt interngenerering av kapital anses tilstrekkelig for bankens vekstambisjoner, samtidig som målsetningen om utbetaling av utbytte i 2018 opprettholdes», heter det.«Resultatveksten forventes å fortsette gjennom økte utlån, stabile marginer, kostnadskontroll og god kredittkvalitet, på tross av at det nordiske markedet for usikret kreditt er preget av økende konkurranse. Økt konkurranse vil kunne medføre høyere kunderekrutteringskostnad, marginpress eller lavere vekst», heter det videre i rapporten.Les mer i rapporten her

bank norwegian
Nyheter
Børs