Boa IMR, et datterselskap av det Trondheims-baserte offshorerederiet Boa Offshore, har vunnet en rettssak mot verftsgruppen Noryards Fosen i forbindelse med kanselleringen av et nybygg i september 2015.Det betyr at Fevamotinico S.á.r.l. må betale BOA IMR 107,5 millioner kroner med tillegg av syv prosent rente kalkulert på 104 millioner kroner fra 20. oktober 2015 inntil oppgjørsdatoen, og selskapets juridiske kostnader.Kontrakten for skipet som ble bestilt i mars 2015 hadde opprinnelig en verdi på rundt 700 millioner kroner.I september 2015 kansellerte Boa kontrakten som følge av manglende innbetalinger fra medinvestoren, den ukrainske verftsgruppen Calexco som også eide Noryards Fosen, og krevde samtidig tilbakebetalt forskuddsbetalinger inkludert renter.Kanselleringen medførte at Noryards Fosen fikk betalingsproblemer og måtte slå seg selv konkurs én måned senere. Skip ut av opplagBoa Offshore kunne nylig ta Boa Jarl, et av rederiets to ankerhåndteringsfartøy, ut av opplag. Beslutningen skal ha blitt tatt på bakgrunn av bedringen i spotmarkedet og en trygghet på at markedet vil fortsette å utvikle seg positivt.- Dette tillater dem å bygge relasjoner med operatørene i Nordsjøen som har kommet til siden nedturen, og fortsette å bygge på den erfaringen som har blitt tilegnet siden fartøyet ble levert, skrev senior offshoreanalytiker Inger-Louise Molvær i Westshore Shipbrokers i en markedsrapport. Boa Jarl seiler lørdag ut på sitt første oppdrag, en to-ukers kontrakt med Statoil.