Boa Offshore som er eid av Ole T. Bjørnevik har ifølge skipsmeglerhuset Westshore Shipbrokers besluttet å ta det 2015-bygde ankerhåndteringsfartøyet «Boa Jarl» ut av opplag for å drive det i spotmarkedet. Beslutningen skal ha blitt tatt på bakgrunn av bedringen i spotmarkedet og en trygghet på at markedet vil fortsette å utvikle seg positivt.Rederiet har bare to ankerhåndteringsfartøy i flåten. I tillegg til «Boa Jarl» har det fartøyet «Boa Bison» som ble ferdigstilt i 2014. Sistnevnte ligger fortsatt i opplag. - Dette tillater dem å bygge relasjoner med operatørene i Nordsjøen som har kommet til siden nedturen, og fortsette å bygge på den erfaringen som har blitt tilegnet siden fartøyet ble levert, skriver senior offshoreanalytiker Inger-Louise Molvær i Westshore Shipbrokers i en rykende fersk markedsrapport. 
Etter det Westshore erfarer, har 24 av disse gyldig klassing, mens for 15 av disse har klassesertifikatene utløpt.