Tor Olav Trøims ferske riggbaby Borr Drilling gjør en betydelig utvidelse av flåten ved å kjøpe ni premium jack up-rigger fra PPL Shipyard.Oppkjøpet øker riggselskapets flåte til 26 jack up-rigger etter at alle riggene under bygging er levert. - Selskapet fortsetter å levere på strategien sin om å kjøpe premim jack up-rigger til attraktive priser og å konsolidere eierskapet i premium-segmentet av den totale jack up-flåten, skriver selskapet i en børsmelding.Av en opdatert presentasjon fremgår det at seks av riggene er bygget, mens tre er under bygging på PPL-verftet og at de er av et velkjent design som er konsistent med selskapets eksisterende flåte.Riggene har utstyr fra Cameron som er eid av Schlumberger, Borr Drillings største eier.Billig
Borr betaler om lag 1,3 milliarder dollar, tilsvarende 10,4 milliarder kroner, totalt for riggene. Dealene kan dog ikke sammenlignes helt da Transocean-riggene er av typen Super B, bygget ved Keppel-verftet, mens PPL-riggene er av typen Pacific Class 400.  Selskapet har hyret inn en hel hær av meglerhus som skal bistå med kapitalinnhentingen.Det er ikke uten grunn at det er nettopp slike rigger Borr satser på.
  • 50 prosent av flåten er mer enn 30 år gammel
  • Markedet for jack up-rigger kommer tilbake før markedet for flyterigger
  • Oljeboring på grunt vann koster mindre
  • Verdens store oljereserver ligger hovedsaklig på grunt vann.
Det betyr at riggene koster 139,5 millioner dollar pr stykk, noe som kan synes å være en svært god deal dersom man sammenligner med Transocean-transaksjonen der Borr, ifølge riggmeglerhuset Bassøe Offshore, la om lag 172 millioner dollar på bordet for hvert av nybyggene.Hensyntatt rabatten på de resterende ti riggene, kom imidlertid riggmeglerhuset frem til at prisen var i underkant av 150 millioner dollar pr rigg, altså svært nær all time low for riggene av den typen, og tett på prisen i den nyeste transaksjonen.  Trøim-selskapet har sikret seg en valgfri leveringsfinansiering av riggene på om lag 800 millioner dollar til det som beskrives som attraktive betingelser. De første riggene vil bli levert i fjerde kvartal 2017, og deretter vil de leveres kvartalsvis til siste rigg er levert i første kvartal 2019. Riggselskapet vil betale 500 millioner dollar før første levering, mens resten vil bli betalt ved levering av hver enkelt rigg.EmisjonTransaksjonen er betinget av at Borr sikrer egenkapitalfinansiering, og i en separat melding fremgår det at selskapet vil hente inntil 650 millioner dollar, tilsvarende 5,2 milliarder kroner, ved å ustede inntil 162,5 millioner nye aksjer.Det representerer 51,5 prosent av selskapets utestående aksjer.Tegningskursen er satt til 4,0 dollar pr aksje, tilsvarende den siste omsatte kursen på 32 kroner. I tillegg til finansiering av de nye riggene skal pengene benyttes til generelle selskapsformål, fremgår det av meldingen. ABG Sundal Collier, Clarksons Platou Securities, DNB Markets, Fearnley Securities, Pareto Securities, SEB og SpareBank 1 Markets skal alle jobbe for at emisjonen blir fullført. Selskaper relatert til Trøim har tegnet aksjer tilsvarende 35 millioner dollar og vil bli tildelt aksjer for minst 25 millioner dollar.Videre har hovedeier Schlumberger tegnet seg for aksjer tilsvarende 65 millioner dollar og vil få aksjer for minst 50 millioner dollar. Foretrekker jack up-riggerDet offensive riggselskapet som nå er under ledelse av Simon Johnson, startet med å kjøpe to jack up-rigger som hadde tilhørt konkursrammede Hercules Offshore.Deretter kjøpte det hele Transoceans jack up-flåte på 15 rigger inkludert fem under konstruksjon.Etter kjøpet av riggene fra PPL-verftet har selskapet 26 rigger der de fleste er moderne premium-rigger.I oppdatert presentasjonsmateriale forklarer selskapet bakgrunnen for å satse på dette segmentet med følgende: At de satser på premium-rigger forklares med høyere utnyttelsesgrad, høyere rater og høyere kontantstrøm enn standard jack up-riggerPotensialSelskapet ser stort potensiale ved å investere ved bunnen av syklusen og viser til hvordan avkastningen til konkurrenter har utviklet seg fra bunnen til toppen i tre forskjellige tiår.Ensco ga for eksempel en total avkastning, inkludert utbytte, og 1418 prosent fra bunn til topp på 1980-tallet 2152 prosent på 90-tallet, mens Diamond hadde best utvikling på 2000-tallet med en totalavkastning på 764 prosent.