Makro:
 • Japan, PMI-tjenester, september
 • Sverige, PMI-tjenester, september, kl.  08:30
 • Spania, PMI-tjenester, september, kl.  09:15
 • Italia, PMI-tjenester, september, kl.  09:45
 • Frankrike, PMI-tjenester endelig, september, kl.  09:50
 • Tyskland, PMI-tjenester endelig, september, kl.  09:55
 • ØMU, PMI-tjenester endelig, september, kl.  10:00
 • Norge, Boligpriser, september, kl.  11:00
 • UK, PMI-tjenester, september, kl.  10:30
 • ØMU, Detaljhandel, august, kl.  11:00
 • USA, Sysselsettingsvekst, september, kl.  14:15
 • USA, PMI-tjenester endelig, september, kl. 15:45
 • USA, ISM-tjenester, september, kl. 16:00
 • Norge, SSB ukentlig lakseeksport, kl.  08:00
 • Norge, Vannmagasinstatistikk, kl.  13:00
 • USA , DOE, ukentlige oljelagertall, kl.  16:30
Annet: Kilder: TDN Finans