Makro
  • Sverige, Industriproduksjon, august, kl. 09:30
  • USA, Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14:30
  • USA, Handelsbalanse, august, kl. 14:30
  • USA, Industriordre, august, kl. 16:00
  • USA, Ordreinngang varige goder endelig, august, kl. 16:00 
  • NAS, Trafikktall, september, kl. 08:00
  • ØMU, ESB rentemøtereferat, kl. 13:30
  • FAO, matvareprisindeks
Annet Kilde: TDN Finans.