Diamond Offshore med tall

Diamond Offshore Drilling leverer tall for 3. kvartal 2017.

Børs

Diamond Offshore Drilling melder om et resultat etter skatt på 10,8 millioner dollar i 3. kvartal 2017, mot 14 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,08 dollar, mot 0,10 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 3,8 millioner dollar, sammenlignet med 34,7 millioner dollar i fjor.Driftsresultatet ble 307 millioner dollar, mot 295 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 366 millioner dollar, sammenlignet med 349 millioner dollar i 3. kvartal 2016.Ifølge TDN Finans hadde ultradypvannsriggene en gjennomsnittlig dagrate på 407.000 dollar i kvartalet. Flåteutnyttelsen for segmentet var på 61 prosent. I samme periode året før var gjennomsnittlig dagrate på 452.000 dollar med en utnyttelse på 48 prosent.Dypvannsriggene hadde en gjennomsnittlig dagrate på 195.000 dollar pr dag i kvartalet, med en utnyttelse på 33 prosent. I samme periode året før var gjennomsnittlig dagrate på 303.000 dollar med en utnyttelse på 34 prosent.I midwater-segmentet var gjennomsnittlig dagrate på 322.000 dollar pr dag i kvartalet, med en utnyttelse på 27 prosent. I samme periode året før var gjennomsnittlig dagrate på 311.000 dollar med en utnyttelse på 33 prosent.Her er rapporten og presentasjonen

diamond offshore drilling
Nyheter
Børs