- Disse aksjene kan stige videre

Fondsfinans Kapitalforvaltning trekker frem en sektor som kan ha ytterligere potensiale for kursoppgang, samt én som virker dyr.

Verdensindeksen (MSCI World) avsluttet september med en historisk toppnotering. Indeksen steg 2,1 prosent målt i USD (4,6 prosent i NOK). Hittil i år har verdensindeksen steget med 14,2 prosent i USD (5,6 prosent i NOK).«Børsindeksene i de fleste avanserte økonomier steg i september. Oppgangen har overgått veksten i selskapenes inntjening. Det betyr at selskapene er blitt dyrere i forhold til inntjeningen. Høyere prising kan igjen oppfattes som at investorenes risikovilje har økt», skriver Fondsfinans Kapitalforvaltning i sin ferske månedsrapport.Energisektoren steg absolutt mest i september, og endte med 9 prosent oppgang (i USD) i måneden. Siden årets start har sektoren likevel falt med 11 prosent i USD. Alle andre sektorer enn energisektoren har steget i verdi hittil i år. IT-sektoren har steget mest av alle, med en oppgang på 25 prosent målt i USD.«Om kursutviklingen i september markerer starten på en sektorrotasjon blant investorene, bør energisektoren kunne ha ytterligere potensiale for kursoppgang. Samtidig fremstår flere av de andre sektorene som relativt sett høyt priset. Spesielt innenfor IT-sektoren fremstår prisingen av mange selskaper som krevende», konkluderer fondsforvalteren.Les hele rapporten her


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også