DNB Markets tror ECB holder seg til planen

Sjeføkonom Kjersti Haugland oppsummerer.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Are Haram, Finansavisen

Den europeiske sentralbanken (ECB) besluttet på dagens rentemøte å trappe ned sitt obligasjonskjøpsprogram.Nedtrappingen fra 60 til 30 milliarder euro i måneden trer i kraft fra januar neste år, og varer frem til september eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (oppunder 2,0 prosent).Kjøpene på 60 milliarder euro i måneden fortsetter altså ut inneværende år.- Ingen brå sluttReuters påpeker at ECB, samtidig med nedtrappingen, har forlenget programmets levetid.- Programmet vil ikke stoppes plutselig. Det har aldri vært vårt syn at ting skal stoppes plutselig. Usikkerheten er fortsatt stor, sa Draghi på pressekonferansen som nettopp ble avsluttet.Han kunne også røpe at dagens beslutninger ikke var enstemmige.- Diskusjonene varierte fra konsensus på generelle prinsipper til stort flertall (for enkelte beslutninger), sa ECB-sjefen.Noe som ikke var et stort tema i diskusjonene, var sammensetningen av obligasjonskjøpsprogrammet.- Det eneste jeg kan si om det er at vi vil fortsette å kjøpe betydelige mengder selskapsobligasjoner i programmet, fortsatte Draghi.Øker transparensenKlokken 15:30 slapp ECB for øvrig en pressemelding, der sentralbanken opplyser om at den vil komme med månedlige oppdateringer på programmet.Dette omfatter summer for både reinvesteringer og kjøp av obligasjoner i privat sektor.ECB mener pressemeldingen gjenspeiler sentralbankens besluttsomhet når det gjelder å øke transparensen.- Positiv atmosfæreIfølge sentralbanksjefen var atmosfæren i ECBs styringsråd (governing council) «ganske positiv».- Samtlige medlemmer nevnte vekstmomentum, bedre sysselsetting...investeringene tar seg faktisk opp. Husholdningenes inntjeningskapasitet tar seg opp, så disponibel inntekt er økende, sa han.Like oppmuntret er ikke ECB over inflasjonsutviklingen.- Vi er fortsatt ikke på målet. Lønnsveksten har steget noe, men hjemlig kostnadspress er stadig generelt avdempet. Underliggende inflasjon i eurosonen ventes fremdeles å stige gradvis på mellomlang sikt, fortalte Draghi.Risikoen rundt vekstutsiktene i eurosonen karakteriserer han som fortsatt «bredt balanserte».- Holder seg til planen- Vi tror sentralbanken vil holde seg til planen, for så å trappe kjøpene ned til null i 4. kvartal 2018. I 2. kvartal 2019 tror vi siste rest av ukonvensjonell politikk blir fjernet, ved at innskuddsrenten heves til null. I 2. halvår 2019 er økonomien trolig blitt sterk nok til at ECB også hever refirenten, oppsummerer sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.Hun påpeker videre at ECB for første gang gir guiding om reinvesteringene. - Reinvesteringer av obligasjoner som kommer til forfall vil fortsette i en lenger periode («an extended period») etter at netto verdipapirkjøp er avsluttet, slik at sentralbankens balanse holdes uendret på et høyt nivå, skriver Haugland.Euroen har svekket seg noe torsdag ettermiddag. EURUSD står nå i 1,1724, mot 1,1813 før dommen ble avsagt. Tyske statsrenter har trukket ned med to basispunkter. - Bevegelsene er ikke store, noe Draghi selv trakk frem som et bevis på at ECBs kommunikasjon har vært god, avslutter sjeføkonomen.