DNB og Nordea har fullført baltisk sammenslåing

DNB og Nordea har besluttet å slå sammen virksomhetene sine i de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

I en pressemelding fra de to bankene står det at de ønsker å «skape en ledende uavhengig leverandør av finansielle tjenester i Baltikum».Luminor vil være den tredje største finansielle virksomheten i den baltiske baksektoren, og omfatte rundt 350.000 Nordea-kunder og 930.000 DNB-kunder i de tre landene.Nordea og DNB har henholdsvis 1.300 og 1.800 medarbeidere og 8 milliarder euro og 5 milliarder euro i eiendeler i de baltiske landene.Avtalen var betinget av myndighetenes godkjennelse, og etter å ha mottatt alle nødvendige godkjennelser fra de respektive offentlige organene, ble avtalen sluttført søndag.(©NTB)