Easybank vil ha fullmakt til innhenting av kapital

Kaller inn til ekstraordinær generalforsamling. 

Den OTC-noterte forbrukslånsbanken Easybank melder onsdag at styret har vedtatt å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling 20. oktober med formål om å oppnå fullmakter til kapitalinnhenting gjennom forhøyelse av aksjekapital, samt opptak av gjeld.Styret ønsker å kunne ta opp et ansvarlig lån og/eller ustede fondsobligasjoner på inntil 150 millioner kroner i en eller flere omgangner.Det er også ønske om en fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital med inntil 114,8 millioner kroner ved utstedelse av inntil 16,4 millioner aksjer, hver pålydende syv kroner.- Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner etter styrets nærmere beslutning, opplyser selskapet. Videre vil tegningskurs og tegningsvilkår fastsettes av styret, opplyses det.Begge fullmaktene foreslås å gjelde til 20. oktober 2019. Bakgrunnen for de ønskede fullmaktene er bankens gode vekst innen forbrukslån i tillegg til at utlån til små og mellomstore bedrifter og bolig har gått mindre ned enn forventet, blir det opplyst. BAnekn nådde forøvrig en milepæl i slutten av august da de passerte én milliard i utlån under ett år etter lanseringen av forbrukslån.Les også:  Easybank inngår avtale med Kredinor