Den OTC-noterte forbrukslånsbanken Easybank melder onsdag at styret har vedtatt å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling 20. oktober med formål om å oppnå fullmakter til kapitalinnhenting gjennom forhøyelse av aksjekapital, samt opptak av gjeld.Styret ønsker å kunne ta opp et ansvarlig lån og/eller ustede fondsobligasjoner på inntil 150 millioner kroner i en eller flere omgangner.Det er også ønske om en fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital med inntil 114,8 millioner kroner ved utstedelse av inntil 16,4 millioner aksjer, hver pålydende syv kroner.- Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner etter styrets nærmere beslutning, opplyser selskapet. Videre vil tegningskurs og tegningsvilkår fastsettes av styret, opplyses det.Begge fullmaktene foreslås å gjelde til 20. oktober 2019. Bakgrunnen for de ønskede fullmaktene er bankens gode vekst innen forbrukslån i tillegg til at utlån til små og mellomstore bedrifter og bolig har gått mindre ned enn forventet, blir det opplyst. BAnekn nådde forøvrig en under ett år etter lanseringen av forbrukslån.