Den europeiske sentralbanken (ECB) holdt innledende diskusjoner om evt. endringer i bruken av pengepolitiske virkemidler, går det frem av ECBs eget referat fra september-møtet.Blant mulige endringer er en nedtrapping av obligasjonskjøpsprogrammet.Men det var bred enighet i ECBs styringsorgan (governing council) om at en «veldig betydelig» grad pengepolitiske lettelser fortsatt var nødvendig for å bygge opp et inflasjonspress.Ifølge referatet blir det også understreket at svingningene i eurokursen representerer en kilde til usikkerhet.EURUSD står i skrivende stund i 1,1714, noe som betyr at dollaren har styrket seg mot euroen med rundt 0,4 prosent i dagens handel.