Enighet i Norske Skog

Etterlengtet melding fra styret sender aksjen kraftig opp (utvidet).

Eivind Yggeseth
Børs

Styret i Norske Skog har oppnådd enighet med kreditorkomiteer og store aksjonærer om en fordeling av eierskapet i Norske Skogindustrier ASA, går det frem av en børsmelding onsdag.Over 80 prosent av de seniorsikrede obligasjonseierne og mer enn 50 prosent av de usikrede obligasjonseierne har nå indikert sin vilje til å støtte et justert forslag til rekapitaliseringen av selskapet.Fristen for godkjennelse er satt til onsdag 25. oktober klokken 17:00.Sammenlignet med 11. oktober-forslaget vil de sikrede obligasjonseierne få senket sin eierandel etter rekapitaliseringen (men før enhver ny kapitalutvidelse) fra 91,0 til 90,75 prosent.De usikrede obligasjonseierne vil få økt sin eierandel fra 6,3 til 6,75 prosent, mens dagens aksjonærer vil sitte igjen med 2,5 prosent (ned fra 2,7 prosent).Markedet reagerer med å sende aksjen opp 37,7 prosent til 72 øre på Oslo Børs onsdag formiddag.Les mer her.

norske skog
restrukturering
christen sveaas
obligasjonseiere
Nyheter
Industri
Børs