Tankskip i fart Scanpix

Euronav taper penger

Det USA-noterte tankrederiet Euronav omtaler markedet i tredje kvartal som det tøffeste på fire år.

Den belgiske tank-kjempen Euronav la tirsdag frem tall for tredje kvartal 2017.Fasiten ble et resultat etter skatt på minus 28 millioner dollar, ned fra et positivt resultat på 72.000 dollar i tredje kvartal 2016.Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (ebitda) endte på 41 millioner dollar i tredje kvartal 2017, mot 69 millioner dollar samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 105 millioner dollar i 3. kvartal, mot 134 millioner i samme periode i 2016.Euronav har hatt en spot-inntjening på sine VLCCer i Tankers International-poolen på 18.874 dollar pr dag i snitt i kvartalet, mot 27.100 dollar pr dag samme kvartal året før.Gjennomsnittlig time charter-rate var på 39.875 dollar pr dag, mot 41.480 dollar samme periode i fjor.Suezmax-fartøyene oppnådde gjennomsnittlige spotrater på 15.670 dollar pr dag, ned fra 19.045 dollar pr dag i fjor.Gjennomsnittlig time charter-rate var på 21.210 dollar dagen, marginalt ned fra 21.575 dollar pr dag i tredje kvartal i fjorTøft markedMarkedet i kvartalet beskrives som det tøffeste siden tredje kvartal 2013, drevet av overkapasitet av tonnasje, samt levering av nye fartøy.Når det gjelder utsiktene fortsetter disse å være noe blandet, skriver rederiet i rapporten.Hittil i fjerde kvartal har VLCCene som drives i Tankers International Poll tjent omkring 26.000 dollar dagen, mens Suezmax-flåten i spotmarkedet har trent rundt 16.000 dollar dagen i snitt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også